Ban chủ nhiệm

Chủ nhiệm

Chị Trần Phương Ngọc Thảo

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chuyển đổi số hoá Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Thành tích hoạt động:

  • Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế học – Đại học Harvard; bằng cấp khác: MBA tại trường London Business School, Cử nhân Kinh tế và Quản trị Đại học Oxford;
  • Bằng khen UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thành tích học tập), huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh – Danh hiệu Công dân trẻ Tiêu biểu Thành phố năm 2007
  • Người sáng lập CLB Du học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (2005) và Chủ nhiệm Hội Du học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (OVS) năm 2011-2013

Hoạt động xã hội:

  • UV Ban chấp hành Hội Doanh Nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh (YBA), Chủ nhiệm Chi hội YBA Tân Sơn Nhất
  • UV Ban chấp hành Hội Nữ doanh nhân TP. Hồ Chí Minh (HAWEE)

Phó Chủ Nhiệm

Anh Nguyễn Quang Thịnh
TB. Phát triển Kinh doanh và Công nghệ
Giám đốc – Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Xây dựng Phúc Gia Khang

Chị Hoàng Thùy Lâm
TB. Truyền thông – Đối ngoại
Giám đốc điều hành – Công ty CP Phát triển công nghệ và Truyền thông EQ

Chị Ngô Thu Thảo
TB. Đào tạo – Thế hệ kế thừa
Giám đốc chiến lược – Công ty TNHH Opex Capital

Anh Lê Trung Hiếu
TB. Hội viên – Cộng đồng
Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám đốc Công ty CP Người Bạn Vàng

Thành viên Ban Chủ Nhiệm

Anh Nguyễn Trần Duy Tín
Thành viên Ban Hội viên – Cộng đồng
Giám đốc Phát triển cộng đồng – Công ty TNHH Bước Sải Kỳ Diệu

Anh Phạm Đức Long
Thành viên Ban Hội viên – Cộng đồng
Giám Đốc – Công ty TNHH TM DV Vi tính Sao Mai (MSTAR CORP)

Chị Lê Thùy Linh
Thành viên Ban Phát triển Kinh doanh và Công nghệ
Giám Đốc – Công ty TNHH Tư vấn TLC

Anh Trần Vũ Nguyên
Thành viên Ban Phát triển Kinh doanh & Công nghệ
Chủ tịch HĐQT – Công ty CP Giáo dục sáng tạo Châu Á

Chị Tô Thị Cẩm Nhung
Thành viên Ban Truyền thông – Đối ngoại Thành viên Ban Hội viên – Cộng đồng
Giám đốc kinh doanh – Công ty TNHH Đầu tư IBCO Việt Nam

Anh Tô Ngọc Dũng
Thành viên Ban Truyền thông – Đối ngoại
Giám Đốc – Công ty TNHH Đầu tư IBCO Việt Nam

Anh Đoàn Ngọc Hiếu
Thành viên Ban Truyền thông – Đối ngoại Thành viên Ban Đào tạo – Thế hệ kế thừa
Giám đốc Công ty TNHH Nhựa thương mại Liên Đoàn

Ban Thư ký

Anh Nguyễn Chế Thanh
Thư ký Chi hội